HUUROVEREENKOMST

Na verzoek tot vastlegging door de aanvrager, met opgave van naam en adres van de verantwoordelijke huurder, alsmede het aantal personen, de datum van aankomst en de datum van vertrek, en het aantal nachten, wordt een huurovereenkomst opgemaakt door de eigenaar en per email verstuurd naar de aanvrager. In die huurovereenkomst staat een gedetailleerde prijsopgave en alle nodige informatie voor de verdere afhandeling.

Het voorschot, van bij benadering 30% van de huurprijs, dient zo spoedig mogelijk betaald te worden.

Pas na ontvangst van het voorschot is de vastlegging definitief en wordt de gevraagde huurperiode geblokkeerd op de huurkalender.

De resterende som, met inbegrip van de waarborg, dient 28 dagen vóór de incheckdatum overgeschreven te zijn.


Op de subpagina onder 'huurovereenkomst' (klik op >) vindt u de annuleringsvoorwaarden.